Hírek

A fel nem használt egyenlegek után számítandó díjterhelés új szabályozása

Október 6-án megjelent egy új kormányrendelet, ami a SZÉP-kártyákon lévő fel nem használt egyenlegek kezelését szabályozza újra, a veszélyhelyzet idejére.

A kormányrendelet nem befolyásolja a SZÉP-kártya juttatások után fizetendő közterhet, a béren kívüli juttatások után továbbra is 28% adót kell fizetni.

A fel nem használt összegek korábbi szabályozása

Eddig a SZÉP-kártyákra utalt juttatást az utalást követő második év május 31‑ig lehetett díjmentesen felhasználni, ezt követően a kibocsátó havonta 3%, de legalább 100 forint díjat terhelhetett a fel nem használt összegrészre. Ezt a díjat a gyakorlatban a veszélyhelyzetre tekintettel 2021. áprilisa óta nem terheltük.

Az új szabályok

A szabályozás általános logikája annyiban változatlan maradt, hogy egy jogszabályban megadott határidőig díjmentesen lehet használni a kártyán lévő összeget, a határidőt követően pedig az el nem költött összegből levonásra kerül egy az összeg arányában meghatározott díj. Ezzel ösztönzi a jogalkotó a SZÉP-kártyán lévő összegek elköltését.
Az új jogszabály

  • a díjmentes használat határidejét rövidíti,
  • a díjlevonás gyakoriságát és mértékét pedig a havi 3%-ról egyszeri 15%‑ra módosítja.

Más szabályok vonatkoznak a 2022. október 15. előtt, és október 15. után utalt összegekre.

A 2022. október 15. ELŐTT utalt összegekre vonatkozó szabályok

Egységesen 2023. május 31-ig lehet díjmentesen elkölteni minden olyan összeget, amit 2022. október 15-ig utaltak a számlákra. Vagyis a jelenleg a SZÉP-kártyákon lévő teljes összeg, és még az október 15-ig hátralévő napokban utalt összegek jövő év május 31-éig költhetők el díjmentesen.
2023. május 31-én az 2022. október 15-ig utalt juttatásokból el nem költött összegrészre 15%-os díjat fogunk terhelni.
A megmaradt összeg – a fel nem használt összeg 85%-a – ott marad a számlákon, az továbbra is szabadon használható, erre a hatályos szabályozás alapján többet nem fogunk díjat terhelni.

A 2022. október 15. UTÁN utalt összegekre vonatkozó szabályok

Főszabályként az utalástól számított egy évig lehet ezeket az összegeket díjmentesen használni, a díj ebben az esetben is az el nem költött összegrész 15%‑a.
Ugyanakkor a kormányrendelet azt is kimondja, hogy évente két alkalommal – március 20-án és szeptember 20-án – terhelik a kibocsátók a díjat az el nem költött összegrészekre.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2022. október 15. után kapott SZÉP-kártya juttatások legalább 365 napig, és ezen felül még annyi napig költhetők díjmentesen, amennyi a következő díjterhelési napig hátra van.
Minden díjterhelésről 90 nappal korábban az OTP Portálok oldalra kihelyezett dokumentumban értesítjük az érintett kártyabirtokosainkat.
A jogszabálymódosításhoz kapcsolódóan sem a munkáltatónak, sem a kártyabirtokosnak nincsen teendője.

Néhány konkrét példa az új szabályok alkalmazásáról

Ha a kártyabirtokos 2020. februárjában kapott juttatást a SZÉP kártyájára, amit nem költ el 2023. május 31-ig, akkor május 31-én levonunk belőle 15%-ot, és a megmaradt összeget költheti tovább.
Ha a kártyabirtokos idén, 2022. október 14-én kap juttatást a SZÉP-kártyájára, amit nem költ el 2023. május 31-ig, ugyanaz fog történni, május 31-én levonunk az el nem költött összegből 15%-ot, és a megmaradt összeget költheti tovább.
Ha a kártyabirtokos idén, 2022. október 16-án kap juttatást, akkor neki aznap elkezdjük számítani a 365 napot, ami 2023. október 15-én telik le. Ez után a legkorábbi díjterhelési nap 2024. március 20. lesz, vagyis addig még díjterhelés nélkül költheti a pénzét. Amit viszont 2024. március 20-ig nem költ el ebből, arra terheljük aznap a 15%-ot, a megmaradt összeget költheti tovább.
Ha a kártyabirtokos 2023. március 15-én kap juttatást, akkor erre az összegre 2024. március 14-én telik le a 365 nap, és neki is 2024. március 20-án terheljük a 15%-ot, mert az lesz a 365 nap leteltét követő első díjterhelési nap. Vagyis neki kicsit kevesebb ideje van díjmentesen költeni, mint az előző kártyabirtokosnak, mert a díjat ugyanakkor terheljük.
Ha valaki 2023. március 25-én kap juttatást, neki 2024. március 24-én telik le a 365 nap, ezt követően a legközelebbi díjterhelési nap 2024. szeptember 20. lesz, tehát addig költhet díjterhelés nélkül, szeptember 20-án fogjuk csak terhelni a 15%-ot.

2022.10.10
template_error_txt
template-text
template-text